Loading...

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat przez www.criolife.pl, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.criolife.pl

1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest CRIOLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS. 0001034790. NIP. 5214018164. REGON. 525257014. Adres siedziby. Białej Floty 8 / U2, 02-6541.

1.3 Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: recepcja@criolife.pl

2. Bezpieczeństwo danych

Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem danych osobowych.

3.  Przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora

3.1.     Cel i podstawy prawne przetwarzania, które  jest wykonywane na danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora:

a.     cel przetwarzania: udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew. także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami),

b.     podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede wszystkim kontakt z potencjalnymi klientami i kontrahentami, odpowiedzi na przesłane wiadomości i realizacje działalności statutowej.

4. Zasady przechowywania i usuwania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia danego celu przetwarzania lub jeżeli wymagają tego obowiązujące nas przepisy prawa. W przypadku, gdy cel przetwarzania przestanie istnieć w razie upływu ustawowego okresu przechowywania, dane osobowe, których to dotyczy, są rutynowo usuwane zgodnie z przepisami prawa lub ich przetwarzanie zostaje ograniczone, np. ograniczone przetwarzanie do celów wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6, ust. 1, zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

Odwiedziny naszej strony internetowej

Jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie do celów informacyjnych, tj. jeżeli nie rejestrują się Państwo, nie robią rezerwacji na naszej stronie internetowej lub w inny sposób nie podają nam danych osobowych, możemy gromadzić dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie naszym uzasadnionym interesem jako administratora danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Do celów analizy internetowej i marketingu internetowego korzystamy również z technologii śledzenia w zakresie opisanym poniżej.

5. Techniczne udostępnianie strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej:

  • Adres IP;
  • Data i godzina zapytania;
  • Treść wniosku;
  • Status dostępu/kod statusu HTTP;
  • Przeglądarka;
  • System operacyjny;
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.
  •  

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i bezpieczeństwa systemu.

6. Pliki cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową.

Wiele serwisów internetowych i serwerów używa plików cookie. Pliki cookie często zawierają tzw. identyfikator cookie. Identyfikator taki jest niepowtarzalnym oznaczeniem pliku cookie i składa się z ciągu znaków, który można wykorzystać do przypisania serwisów internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Takie pliki cookie umożliwiają odróżnienie poszczególnych przeglądarek od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Dzięki temu określona przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Korzystając z plików cookie, możemy zapewnić Państwu bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie mogą lub mogą być jedynie w ograniczonym stopniu zrealizowane bez plików cookie. Pliki cookie pozwalają nam ponownie rozpoznawać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego ponownego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom naszej oferty online korzystania z niej. Przykładem może być funkcja koszyka na stronie internetowej, w przypadku której plik cookie służy do „zapamiętania” przez użytkownika artykułów zapisanych w koszyku, tak aby mógł on zachować tę kombinację artykułów podczas następnej wizyty, jeżeli rezerwacja nie została jeszcze zakończona. Te pliki cookie, których działanie jest ograniczone do 10 dni, są wykorzystywane na podstawie art. 173 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu i optymalizacji funkcjonalnej i wygodnej oferty online.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową i w ten sposób na stałe sprzeciwić się używaniu określonych plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji naszych usług i innych usług online.

7. Analiza internetowa i marketing online

a) Usługi analizy internetowej

Korzystamy z różnych usług analiz internetowych, aby nasza oferta online była bardziej przyjazna dla użytkownika i atrakcyjna. Przetwarzanie danych osobowych w ramach usług analizy internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, przy czym za podstawę naszych uzasadnionych interesów przyjmuje się projekt przyjaznej dla użytkownika i atrakcyjnej oferty serwisu internetowego. Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane do wyżej wymienionych celów, realizujemy również koncepcję wyrażenia zgody (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne) poprzez „baner plików cookie”.

b) Google AdsConversion Tracking

W naszej ofercie online korzystamy z usług Google „Google Ads“, a w ramach tego z tzw. „Google Conversion-Tracking“ Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Oznacza to, że po wyświetleniu reklamy w przeglądarce internetowej użytkownika lub po wejściu przez niego w interakcję z reklamą (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie lub obejrzenie reklamy video), która jest serwowana przez konto Google Ads, Google Ads zapisuje plik cookie z informacją o wyświetleniu lub interakcji. Następnie zainstalowany na niniejszej stronie internetowej tag śledzenia konwersji odczytuje ten plik cookie, a następnie odsyła go do Google Ads z informacjami o konwersji. Informacje te służą do generowania statystyk o użytkownikach.

c) Google Ads Remarketing

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową otrzymuje plik cookie, który instaluje się na jego komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie list remarketingowych tych użytkowników i dostosowywanie do nich odpowiednich komunikatów reklamowych, które są następnie wyświetlane w sieci reklamowej Google (w tym w sieci wyszukiwania), a także w witrynach partnerskich Google.

d) Facebook Advertising

Na naszych stronach internetowych używamy tak zwanego „Piksela Działań Odwiedzających“ portalu społecznościowego Facebook Germany GmbH, Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg (Facebook). Za pomocą „Piksela Działań Odwiedzających ” możemy śledzić działania użytkowników po wyświetleniu reklamy lub po interakcji z reklamą na Facebooku (interakcja jest rozumiana jako kliknięcie lub obejrzenie reklamy video). Proces ten jest używany do oceny skuteczności reklam na Facebooku, do celów statystycznych i badań rynkowych oraz może pomóc w optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Facebook przechowuje i przetwarza dane o wyświetleniach i interakcjach w taki sposób, aby możliwe było połączenie ich z odpowiednim profilem użytkownika oraz aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

7. Media społecznościowe

Aby być w stałym kontakcie z naszymi klientami, komunikować się z zainteresowanymi stronami, jesteśmy obecni w poniższych mediach społecznościowych.

Dane odwiedzających portale społecznościowe są regularnie przetwarzane przez te portale do celów badań rynkowych i marketingowych. Wywołane treści mogą być wykorzystane do tworzenia profili użytkowników, które z kolei mogą być wykorzystywane do reklam wewnątrz i na zewnątrz mediów społecznościowych. Zazwyczaj jest to możliwe dzięki plikom cookie przechowywanym na komputerze użytkownika.

Dane użytkowników serwisów społecznościowych mogą być również przechowywane przez dostawcę w inny sposób, zwłaszcza jeśli są oni zarejestrowani i zalogowani w serwisie społecznościowym.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego, a mianowicie spełnienia obowiązku prawnego przechowywania, opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO. Jeżeli dane osobowe, o których mowa w art. 6. ust. 1. zdanie 1 lit. f) RODO, są przetwarzane w celu zabezpieczenia dowodów, przetwarzanie to ustaje po upływie ustawowego okresu przedawnienia.

– Facebook

– Instagram

– Google/YouTube

E. Prawa osób, których dane dotyczą

To top